Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı ve GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma Ajansları ortaklığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile hazırlanan “Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programının tanıtımı ve Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eğitim Programı, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın katılımıyla 11-12 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi.

“Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı”nın öncelikli amacı:

1) Bölge’deki sanayi işletmelerinde enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılarak enerji verimliliğine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması,

2) Bölge’de, GAP İdaresi desteği ile kurulmuş olan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV) ve GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi (GAP EVD) gibi danışmanlık ve araştırma merkezlerinin desteklenmesi, hibe programına başvuru yapacak yatırımcıların bu merkezlerden, ön fizibilite raporu ve detaylı proje ve fizibilite raporları için destek alması,

GAP YENEV ekibi olarak katıldığımız bu eğitimde, GAP YENEV’ in faaliyet alanları ve açılacak olan hibe çağrısında öngörülen Ön-Etüt çalışmalarında vereceği destekler ile ilgili sanayiciye bilgiler verildi.