GAP BKİ tarafından uygulanmakta olan GAP-TEYAP (GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi) kapsamında 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında GAP YENEV koordinasyonunda sertifikalı Yenilenebilir Enerji Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde; Harran Üniversitesi akademisyenleri, GAP YENEV araştırmacıları, Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile özel sektörden alanlarında uzman eğitimciler görev almış olup, bölge illeri çiftçi örgütlerinde tarım danışmanı olarak görev yapmakta olan 60 kişilik tarım danışmanı grubuna Yenilenebilir Enerji alanlarında yeterlilik kazandırılmaya çalışılmıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin lokomotif güçü olan tarım sektöründe enerji ihtiyaçlarının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan teminini temelde konu alan ve Güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve hidrolik enerji başlıkları altında derlenen eğitim; 4 günlük teorik ve bir günlük uygulama ve saha ziyaretlerini kapsayacak şekilde başarı ile sonuçlandırılmıştır.