Bu projenin amacı; GAP Bölgesinde bulunan tüm üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile potansiyel girişimcilerin yararlanabileceği bir ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP-YENEV)’ altyapısı kurmaktır. Nitelikli eğitim imkânlarının, yeni teknolojik buluşların gelişmesine destek verecek, bölgeye yeni yatırımları cazip kılacak ve yerel ve uluslararası firmalar ile araştırma merkezleri arasında işbirliği fırsatları yaratacak bu Merkez vasıtasıyla, bölgenin zengin yenilenebilir enerji potansiyeli ve henüz bakir sayılabilecek enerji verimliliği olanakları, bölge için önemli bir fırsata dönüşebilecektir.

amacMerkez, termal güneş enerjisi ve fotovoltaik laboratuvardan, GAP Bölgesi’nde rüzgar kaynaklarını ölçen rüzgar araştırmalarına, Türkiye ve Orta Doğu bölgesi için “Temiz teknoloji” danışmanlık hizmetlerine kadar çeşitli laboratuar ve araştırma hizmetleri kuracaktır.  Merkez araştırma ve eğitim pozisyonlarında en üst düzey araştırıcıları çekecek ve YE&EV programları oluşturacak ve bölgede bu konulardaki endüstriyel kümeleme çalışmalarını destekleyecektir. Ayrıca çoğunluğu yeni kurulan bölge üniversitelerinin belirtilen alanlarda araştırıcı yetiştirebilmeleri için Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını yürütebilmelerine olanak sağlayacaktır. Merkez altyapısı sayesinde, Harran Üniversitesi ile Suriye’deki bazı sınır üniversiteler arasında yeni imzalanan protokol gereği; söz konusu ülkeden başlayarak, diğer sınır komşusu ülkelerden de çok sayıda lisansüstü öğrenci ve araştırıcı gelebilecektir. Bütün bu faaliyetler ve işbirlikleri kapsamında, projeyi öneren Harran Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve teknoloji üretme konularında sürdürülebilir gelişimi sağlanmış olacaktır.