GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi’nde bulunan Biyokütle Laboratuvarı, 300 m2 alanda 4 bölmeli olarak tasarlanmıştır. Laboratuvarda iki ofis ve 5 tezgahta yaklaşık 100 bin TL’lik laboratuvar malzemesi bulunmaktadır.

Laboratuvar sorumlu personelleri Prof. Dr. Sinan UYANIK ve Yrd. Doç. Dr. Deniz UÇAR’dır.

Laboratuvarda biyokütleden enerji eldesi için yapılabilecek çalışmalar için altyapı mevcut olup laboratuvarda mevcut ekipmanların listesi aşağıda sunulmuştur.

1 Hassas Terazi
2 Otomatik pipet (1 – 5 ml aralıklı)
3 Otomatik pipet (0,1 – 1 ml aralıklı)
4 Ultrasonik Banyo
5 Manyetik Karıştırıcı
6 Peristaltik pompa
7 Cam Reaktörler
8 Santrifüj Cihazı
9 UV-VIS Spektrofotometre
10 Termoreaktör
11 Multimetre
12 Buzdolabı
13 Lab Filtrasyon (AKM) Seti
14 Vorteks
15 Saf Su Cihazı
16 Çeşitli laboratuvar malzemeleri

(Laboratuvar tezgahları, Numune portları, laboratuvar eldiveni, enjektör, enjektör filtreleri, cam pipetler, puar, damlalık, filtre, membran modülleri, membran, kimyasal, desikatör, santrifüj tüpü, porselen kapsül, kroze, tüplük, pens, piset vs) Çeşitli tipte ve ölçülerde cam malzemeler (büret, balon joje, erlen, beher vs).)

17 Sarf Malzemeler

 

Laboratuvar genel olarak biyokütleden enerji üretimini amaçlamaktadır. Biyokütle, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biyokütle, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda biyokütle, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir. Bu kapsamda biyokütle laboratuvarında yapılması planlanan çalışmalar ülkemizde ve GAP Bölgesinde bol bulunan, birim maliyeti düşük ve en önemlisi biyoenerji potansiyeli yüksek biyokütlelerden enerji elde edilmesini amaçlamaktadır.

Analiz Adı Analiz Metodu Ücret
Alkalinite, Toplam Alkalinite, Bikarbonat,Hidroxide, Karbonat, Bikarbonat Alkalinite,

Hidroxide Alkalinite, Karbonat Alkalinite,

Phenolphatelein Alkalinite Tayini

Titrasyon Metodu

SM 2320 B 80 TL/numune
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) TayiniKapalı Reflaks-Titrimetrik Metot 170 TL/ numune
Toplam Katı Madde TayiniGravimetrik Metot SM2540 B 150 TL/ numune
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot SM2540 C 150 / numune
Uçucu Katı Madde TayiniGravimetrik Metot SM2540 E 150/ numune
Çökelebilen Katı Maddelerin Tayini Hacimsel Metot SM2540 F 150/ numune
Sülfür Tayini Cord Ruwish 1985 70/ numune
İyon Kromotografisi AnalizleriFlorür

Klorit

Bromür

Klorür

Nitrit

Fosfat

Bromür

Klorat

Nitrat

Sülfat

Herbir parametre 40 TL
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D 160
pH Tayini Prob ile 40
Çözünmüş OksijenElektriksel İletkenlik Prob ile 40
Renk Spektrofotometrik Metot 50
Arıtılabilirlik Testi Endüstri ve atıksu tipine bağlı olarak fiyat belirlenir.
Laboratuvar Sorumlusu

Prof. Dr. Sinan UYANIK

 suyanik [@] harran.edu.tr

+90 414 318 3788

 

Yrd. Doç. Dr. Deniz UÇAR

 denizucar [@] harran.edu.tr

+90 414 318 1092

 

Todaysmeet allows students essay online to discuss the process during class and then to reflect afterwards what made the most sense.