Bütçe Talep Formu-Bilgi Talep Formu-Ekip Katılım Formu: Online olarak doldurulan “bütçe talep formu, bilgi talep formu ve/veya ekip katılım formu” sekreteryaya mail ile bildirilir ve sekreteryanın bu formu incelemeye alması durumunda, talepte bulunun şahsa en kısa sürede talebin değerlendirileceğine dair bilgilendirme maili gidecektir. 2 iş günü içerisinde sekreterya tarafından incelemeye alınmayan talep formları 2. kez sekreteryaya hatırlatma maili ile bildirilir ve aynı zamanda bu durum yönetime mail yoluyla iletilir. İncelemeye alınan talepler, sekreterya aracılığıyla haftalık toplantılarda gündeme getirilerek yönetim ile bir karara bağlanır. Alınan kararlar (olumlu veya olumsuz)talep eden kişiye sekreterya aracılığıyla bildirilir.

Acil Bilgi Talep Formu: Online olarak doldurulan “acil talep formu” sekreteryaya eş zamanlı olarak yönetime de mail yolu ile bildirilir. Formun incelemeye alması durumunda, talepte bulunun şahsa “en kısa sürede talebin değerlendirileceğine dair bilgilendirme maili” gidecektir. 1 iş günü içerisinde sekreterya tarafından incelemeye alınmayan talep formları 2. kez sekreterya ve yönetime mail yoluyla hatırlatılır. İncelemeye alınmayan acil bilgi talep formu, haftalık toplantıları beklemeksizin yönetim ile sekreterya arasında görüşülüp karara bağlanacak ve alınan kararlar talepte bulunan şahsa sekreterya ve/veya yönetim aracılığıyla bildirilir.

Toplantı raporu: Toplantı raporları sekreterya tarafından haftalık olarak düzenlenecek olup online sisteme kaydedilecek ama yayınlamayacaktır. Kaydedilen rapor, yönetime mail yolu ile bildirilecek olup; Yönetim, raporu inceleyecek ve yayınlama onayını yapacaktır.

is-akis-plani