ispaketleri2

ŞEKİL… İş paketleri arasındaki ilişki

 

No Alt İş Paketleri Tanımı

İŞ PAKETİ 1 : GAP-YENEV FİZİKİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

1.1   Merkez Binasının İnşaası
1.2   Yenilenebilir Enerji Uygulamalı Eğitim ve Temel Arge Cihaz Altyapısının Oluşturulması

İŞ PAKETİ 2 : GÜNEŞ ENERJISI TEKNOLOJILERI KAPASITESININ GELIŞTIRILMESI

2.1 (a)   Fotovoltaik Sistem Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi
2.1 (b)   Termal Sistem Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi
2.2 (a)   Sol-Jel Yöntemi ile Yerli PV Hücre Üretimi
2.2 (b)   Yerli Parabolik-Çukur Güneş Kollektörü İmalatı

İŞ PAKETİ 3 : ENERJI VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

3.1   EV Uygulama Laboratuarının Kurulması
3.2   Uygulamalı Eğitim/Girişimcilik Programının Oluşturulması

İŞ PAKETİ 4 : SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ÇÖZÜMLERİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

4.1   GAP Bölgesi Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Pilot Saha Ölçümleriyle Belirlenmesi
4.2   Tarımsal/Hayvansal Atıklardan Biyogaz/Hidrojen Üretimi
4.3   Enerji Verimliliğini İyileştirici Ekonomik Malzeme/Teknolojilerin Geliştirilmesi
4.4   Güneş Enerjisiyle Kurutma Sistemi Geliştirilmesi ve Gıda Güvenliğinin Araştırılması
4.5   Yenilenebilir Enerji Destekli Tarımsal Sulama Sistemi Geliştirilmesi

EK İŞ PAKETİ

E.1   Geliştirilecek güneş termal sistem altyapısı ya da proje kapsamında imal edilecek yerli parabolik yoğunlaştırıcı kollektör vasıtasıyla Güneş Enerjili Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi kurulumu, performans deneylerinin yapılması ve bölgesel uygulanabilirlik ile yerel imalat koşullarının belirlenmesi
E.2   Merkez İşbirliği Modelinin çalışabilirliğinin gösterilmesi amacıyla  bölgesel ihtiyaca yönelik ortaya çıkan YE veya EV alanındaki yeni/özel projelerden en az birinden somut çıktı üretilmesi