GAPYENEV-2018 ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ
 
Türkiye’nin yenilenebilir enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu yeşil enerji bölgesi olarak adlandırılan GAP’ın merkezi Şanlıurfa’da, ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ “GAPYENEV-2018” 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenecektir.
 
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörleri günümüzde bölgesel kalkınmada önemli fırsatlar sunmaktadır. GAPYENEV-2018 kongresinin en önemli amacı; söz konusu bu sektörlerin kalkınma odaklı olarak tüm paydaşlar tarafından ele alınarak, sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmaktır.
 
Siz  değerli araştırmacıları, bilimsel gelişmeler ışığında, Şanlıurfa’da ağırlamaktan onur duyarız.
KONGRE WEB SAYFASI:
http://gapyenev2018.harran.edu.tr
 
KONGRE TARİHİ ve YERİ:
10-12 Mayıs 2018; GAP TAEM Eğitim Merkezi, Şanlıurfa
 
KONGRE KONULARI:
Kongre kapsamına giren bazı konu başlıkları aşağıda indikatif olarak belirtilmiş olup, kongre başlığı ile ilişkili olmak kaydıyla diğer konularda da bildiri sunulması mümkündür.
 
 • Güneş Enerjisi Teknolojileri
 • Biyokütle Enerjisi Teknolojileri
 • Jeotermal Enerji Teknolojileri
 • Rüzgar Enerjisi Teknolojileri
 • Hidrolik Enerji Teknolojileri
 • Binalarda Enerji Verimliliği Teknolojileri
 • Sanayide Enerji Verimliliği Teknolojileri
 • Ulaştırmada Enerji Verimliliği Teknolojileri
 • Enerji Depolama Teknolojileri
 • Yakıt Pili/Hücresi Teknolojileri
 • Hibrit Sistem Teknolojileri
 • Dağıtık/Mikro Şebeke Teknolojileri
 
ÖNEMLİ TARİHLER:
Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi 30 Mart 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 15 Nisan 2018
Kayıt Ücretlerinin Yatırılmasının Son Tarihi    30 Nisan 2018
Tam Metin Gönderimi Son Tarihi 30 Mayıs 2018

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

YAYINLARIMIZ

 • Slide One
 • Slide Two
 • Slide Three
 • Slide One
 • Slide One

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
GAP Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Merkezi
Osmanbey Kampüsü
63000 , Şanlıurfa / Türkiye
 
Tlf: 0414 318 1852 - 1659
E-posta: gapyenev@harran.edu.tr