visionÖnerilen Proje,  ulusal ve uluslararası düzeyde pilot nitelikte yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği araştırmaları için mıknatıs işlevi görecek ve GAP Bölgesini belirtilen alanlardaki uygulamalar konusunda dünyada önde gelen ve yükselen bölgelerden biri olarak tesis edecek, bir uygulamalı araştırma ve eğitim merkezinin altyapısını oluşturacaktır. Nihai amaç, UC Berkeley/Livermore, NREL, EERE, JRC-Petten Laboratuarları gibi çok gelişmiş yenilenebilir enerji araştırma merkezleri ile girişim ortaklıkları geliştirmektir. Merkez, termal güneş enerjisi ve fotovoltaik laboratuardan GAP Bölgesi’nde rüzgar kaynaklarını ölçen rüzgar araştırmalarına, Türkiye ve Orta Doğu bölgesi için “Temiz teknoloji” danışmanlık hizmetlerine kadar çeşitli laboratuar ve araştırma hizmetleri kuracaktır. Merkez araştırma ve eğitim pozisyonlarında en üst düzey araştırıcıları çekecek YE&EV programlarını oluşturmanın yanında; bölgede bu alanlardaki endüstriyel kümeleme çalışmalarını destekleyecektir. Ayrıca çoğunluğu yeni kurulan bölge üniversitelerinin, belirtilen alanlarda araştırıcı yetiştirebilmeleri için Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını yürütebilmelerine olanak sağlayacaktır. Merkez altyapısı sayesinde, Harran Üniversitesi ile Suriye’deki bazı sınır Üniversiteler arasında yeni imzalanan protokol gereği; söz konusu ülkeden başlayarak diğer sınır komşusu ülkelerden de çok sayıda lisansüstü öğrenci ve araştırıcı gelebilecektir. Bütün bu faaliyetler ve işbirlikleri kapsamında, projeyi öneren Harran Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve teknoloji üretme konularında sürdürülebilir gelişimi sağlanmış olacaktır.