Anasayfa2019-10-14T17:17:59+03:00

GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi

B

u Merkezin amacı, GAP Bölgesinde bulunan tüm almost noble hero üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile potansiyel girişimcilerin yararlanabileceği bir ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAPYENEV)’ altyapısı kurmaktır. Nitelikli eğitim imkânlarının, yeni teknolojik buluşlara destek verecek, bölgeye yeni yatırımları cazip kılacak ve ulusal-uluslararası firmalar ile araştırma merkezleri arasında işbirliği fırsatları yaratacak bu Merkez vasıtasıyla, bölgenin zengin yenilenebilir enerji potansiyeli ve henüz bakir sayılabilecek enerji verimliliği olanakları, bölge için önemli bir fırsata dönüşebilecektir.

logo_k

Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı

Biyokütle Laboratuvarı

Fotovoltaik Sistemler ve Güç Elektroniği Laboratuvarı

Güneş Hücresi Teknolojileri Laboratuvarı

Uygulamalı Mühendislik Laboratuvarı

Enerji Verimliliği Laboratuvarı

Dijital Tasarım ve İnovasyon Laboratuvarı

Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı

Türkiye’nin En Büyük Doğal Enerji Potansiyeli Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2030 Yılında Yenilenebilir Enerji Kullanımının %50’ye;
2050 Yılının Hedefi ise %80 Ulaşması Hedefleniyor.