GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi’nde bulunan Biyokütle Teknoljileri Laboratuvarı, mikroorganizmaların kullanılması ile çevreye ve insanlığa faydalı ürünlerin oluşturulması amacı ile çalışan bir laboratuvardır. Laboratuvarda 2 araştırmacı ve ve 4 yüksek lisans öğrencisi aktif olarak çalışmakta olup çeşitli biyo-reaktörlerde çalışmalar yürütülmektedir.

Laboratuvar  300 m2 alanda kurulu olup içerisinde iki ofis, çalışma alanları ve biyo-reaktörlerin çalışabilmeleri için bir sıcaklık kontrollü oda bulunmaktadır. Laboratuvarda biyokütleden enerji eldesi ve biyolojik süreçlerde üretim ve arıtım faaliyetlerinin yapılabilmesi için altyapı mevcut olup sorumlu araştırmacılar Prof. Dr. Sinan UYANIK ve Doç. Dr. Deniz UÇAR’dır. Laboratuvarda atıksu arıtımı ve atık ürünlerden enerji üretimi konuları merkezdeki diğer bölümler ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

Laboratuvar genel olarak biyokütleden enerji üretimini amaçlamaktadır. Biyokütle, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biyokütle, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda biyokütle, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir. Bu kapsamda biyokütle laboratuvarında yapılması planlanan çalışmalar ülkemizde ve GAP Bölgesinde bol bulunan, birim maliyeti düşük ve en önemlisi biyoenerji potansiyeli yüksek biyokütlelerden enerji elde edilmesini amaçlamaktadır.

Laboratuvarda biyolojik arıtım ve biyolojik reaktörler için her türlü danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca biyolojik arıtma gereksinimi duyulan atıksular için de arıtılabilirlik çalışmaları yapılmaktadır. Bununla birlikte laboratuvarda hizmeti sunulan analizlerin listesi aşağıda verilmiştir.

Analiz Adı Analiz Metodu Ücret
Alkalinite, Toplam Alkalinite, Bikarbonat,Hidroxide, Karbonat, Bikarbonat Alkalinite,
 
Hidroxide Alkalinite, Karbonat Alkalinite,
Phenolphatelein Alkalinite Tayini
Titrasyon Metodu
SM 2320 B 100₺/numune
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) TayiniKapalı Reflaks-Titrimetrik Metot   210₺/numune
Toplam Katı Madde TayiniGravimetrik Metot SM2540 B 180₺/numune
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot SM2540 C 180₺/numune
Uçucu Katı Madde TayiniGravimetrik Metot SM2540 E 180₺/numune
Çökelebilen Katı Maddelerin Tayini Hacimsel Metot SM2540 F 180₺/numune
Sülfür Tayini Cord Ruwish 1985 90₺/numune
İyon Kromotografisi Analizleri
Florür
Klorit
Bromür
Klorür
Nitrit
Fosfat
Bromür
Klorat
Nitrat
Sülfat
  Herbir parametre 50₺
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D 200₺
pH Tayini Prob ile 50₺
Çözünmüş OksijenElektriksel İletkenlik Prob ile 50₺
Renk Spektrofotometrik Metot 60₺
Arıtılabilirlik Testi   Endüstri ve atıksu tipine bağlı olarak fiyat belirlenir.
    
Laboratuvar Sorumlusu
 

Prof. Dr. Sinan UYANIK

suyanik@harran.edu.tr 

+90 414 318 3788

 

Doç. Dr. Deniz UÇAR

denizucar@harran.edu.tr

+90 414 318 1092

 
 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

YAYINLARIMIZ

  • Slide One
  • Slide Two
  • Slide Three
  • Slide One
  • Slide One

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
GAP Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Merkezi
Osmanbey Kampüsü
63000 , Şanlıurfa / Türkiye
 
Tlf: 0414 318 1852 - 1659
E-posta: gapyenev@harran.edu.tr