Müşteri Şikayet Formu
Müşteri Şikayet Prosedürü
Şikayetlerin Blidirileceği Merciler
Merkez Müdürü
Prof. Dr. M. Azmi AKTACİR (aktacir@harran.edu.tr)
Kalite önetim Temsilcisi  Dr. Öğretim Üyesi Yusuf IŞIKER (yusuf47@harran.edu.tr)
Laboratuvar Müdürü M. Akif İLKHAN (mailkhan@harran.edu.tr)

360 SANAL TUR

                  

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

YAYINLARIMIZ

  • Slide One
  • Slide Two
  • Slide Three
  • Slide One
  • Slide One

KONGRELERİMİZ


İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
GAP Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Merkezi
Osmanbey Kampüsü
63000 , Şanlıurfa / Türkiye
 
Tlf: 0414 318 1852 - 1659
E-posta: gapyenev@harran.edu.tr