T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik işbirliğiyle yürütülmekte olan ““GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği (EKV)” projesi kapsamında, GAP Bölgesi’nde tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi alanlarında, üretim faktörlerinin ve üretim kaynaklarının daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılması suretiyle, rekabet edebilirliğin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi koordinasyonunda, belirlenen stratejik ürünlerin değer zinciri halkalarını oluşturan tarımsal üretim, taşıma-depolama ve endüstriyel işleme aşamaları için, sektörel temsil özelliklerini haiz işletmelerde, entegre kaynak kullanım verimliliğinin mevcut durumunun ve iyileştirmeye yönelik tedbirlerin teknik, ekonomik ve çevresel boyutlarının ölçme ve izlemeye dayalı olarak tespit edildiği analiz çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Başta Harran Üniversitesi olmak üzere birçok üniversiteden akademisyenler ile birlikte GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından araştırmacıların dahil olduğu çalışmalar kapsamında; Tarımsal ve Endüstriyel işletme ziyaretleri gerçekleştirilmekte, ölçüm, analiz ve raporlama faaliyetleri sürdürülmektedir.

   

   

   

   

 

360 SANAL TUR

                  

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

YAYINLARIMIZ

  • Slide One
  • Slide Two
  • Slide Three
  • Slide One
  • Slide One

KONGRELERİMİZ


İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
GAP Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Merkezi
Osmanbey Kampüsü
63000 , Şanlıurfa / Türkiye
 
Tlf: 0414 318 1852 - 1659
E-posta: gapyenev@harran.edu.tr