Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Kurumsal Akreditasyon Programı Kapsamında, Üniversitemizi ve GAP YENEV'i ziyaret ederek teknik altyapımız hakkında ve uyguladığımız kalite yönetimi hakkında saha ziyareti gerçekleştirdi.
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu, Üniversitemizin Kurumsal Yönetim Sistemini akredite etmek amacıyla, saha ziyaretleri kapsamında GAP YENEV uygulama ve Araştırma Merkezimizi ziyaret etmiştir. 
2015 yılından beri Yüksek Öğreim Kurumlarının Akreditasyon Süreçlerini takip ederek Üniversitelerde denetimlerde bulunan kurul, 2020 ve 2021 yıllarında Ülkemizdeki 23 Üniversiteyi Akredite etmiş, bu yılda Harran Üniversitesinin Kurumsal Akreditasyon süreçlerini değerlendirerek, Ülkemizde bulunan sayılı Üniversitelerden biri olma konusunda iddealı olan Harran Üniversitesini bu sayılı üniversitelerin içerisine dahil ederek, yönetim sistemimizi, altyapımızı ve çalışmalarımızı büyük bir heyecanla incelemiştir.

 

360 SANAL TUR

                  

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

YAYINLARIMIZ

  • Slide One
  • Slide Two
  • Slide Three
  • Slide One
  • Slide One

KONGRELERİMİZ


İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
GAP Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Merkezi
Osmanbey Kampüsü
63000 , Şanlıurfa / Türkiye
 
Tlf: 0414 318 1852 - 1659
E-posta: gapyenev@harran.edu.tr